G240B-N+LVX24-3

$430.30

Globe Valve,1.5",2 Way,28 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions