G240B-N+NFBUP-S-X1

$705.06

Globe Valve,1.5",2 Way,28 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions