G240B-N+NFX24-MFT-X1

$723.21

Globe Valve,1.5",2 Way,28 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions