G250B-N+LVB24-3

$488.67

Globe Valve,2",2 Way,40 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions