G250B-N+NFBUP-S-X1

$729.62

Globe Valve,2",2 Way,40 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions