G250B-N+NFBUP-X1

$693.31

Globe Valve,2",2 Way,40 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions