G250S-N+LVB24-3

$860.59

Globe Valve,2",2 Way,40 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions