G250S-N+NFBUP-X1

$1,104.75

Globe Valve,2",2 Way,40 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions