G315B-G+NFBUP-X1

$500.05

Globe Valve,0.5",3 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions