G315B-G+NFX24-MFT-X1

$553.44

Globe Valve,0.5",3 Way,2.2 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions