G315B-G+SVX120-3

$359.83

Globe Valve,0.5",3 Way,2.2 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions