G315B-G+SVX24-3

$334.20

Globe Valve,0.5",3 Way,2.2 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions