G315B-J+NFBUP-S-X1

$537.07

Globe Valve,0.5",3 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions