G315B-J+NFBUP-X1

$500.77

Globe Valve,0.5",3 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions