G315B-J+NFX24-MFT-X1

$554.15

Globe Valve,0.5",3 Way,4.4 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions