G315B-J+SVX120-3

$360.89

Globe Valve,0.5",3 Way,4.4 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions