G315B-J+SVX24-3

$335.62

Globe Valve,0.5",3 Way,4.4 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions