G320B-K+NFBUP-S-X1

$548.46

Globe Valve,0.75",3 Way,6.75 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions