G320B-K+NFBUP-X1

$512.16

Globe Valve,0.75",3 Way,6.75 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions