G320B-K+NFX24-MFT-X1

$567.68

Globe Valve,0.75",3 Way,6.75 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions