G320B-K+SVX24-MFT

$393.28

Globe Valve,0.75",3 Way,6.75 Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions