G325B-L+NFBUP-X1

$518.92

Globe Valve,1",3 Way,14 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions