G325B-L+SVX120-3

$456.28

Globe Valve,1",3 Way,14 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions