G325B-L+SVX24-3

$363.39

Globe Valve,1",3 Way,14 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions