G332B-M+NFBUP-S-X1

$589.74

Globe Valve,1.25",3 Way,20 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off,SW

Datasheet

Installation Instructions