G332B-M+NFBUP-X1

$553.44

Globe Valve,1.25",3 Way,20 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions