G332B-M+NFX24-MFT-X1

$666.27

Globe Valve,1.25",3 Way,20 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions