G332B-M+SVB24-3

$398.26

Globe Valve,1.25",3 Way,20 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions