G332B-M+SVX120-3

$420.33

Globe Valve,1.25",3 Way,20 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions