G332B-M+SVX24-MFT

$454.85

Globe Valve,1.25",3 Way,20 Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions