G340B-N+AFBUP-X1

$752.40

Globe Valve,1.5",3 Way,28 Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions