G340B-N+AFX24-MFT-X1

$807.21

Globe Valve,1.5",3 Way,28 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions