G340B-N+SVX24-3

$529.60

Globe Valve,1.5",3 Way,28 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions