G340B-N+SVX24-MFT

$585.83

Globe Valve,1.5",3 Way,28 Cv,w/ Non-Spring,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions