G350B-N+AFX24-MFT-X1

$834.61

Globe Valve,2",3 Way,40 Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions