G350B-N+SVB24-3

$586.19

Globe Valve,2",3 Way,40 Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions