G350B-N+SVX120-3

$599.71

Globe Valve,2",3 Way,40 Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions