G6100C+2*AFBUP-X1

$1,667.80

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Spring Return,24 -240V,On/Off

Datasheet

Installation Instructions