G6100C+2*AFX24-MFT-S-X1

$1,746.10

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions