G6100C+2*AFX24-MFT95-X1

$1,729.02

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Spring Return,24V,MFT

Datasheet

Installation Instructions