G6100C-250+EVB24-3

$1,643.95

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions