G6100C-250+EVX120-3

$1,663.17

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions