G6100C+EVB120-3

$1,519.38

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions