G6100CS-250+EVX120-3

$2,461.48

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions