G6100CS+EVX120-3

$2,351.86

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions