G6100LCS+2*AFX24-MFT-S-X1

$2,593.52

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Spring Return,24V,MFT,SW

Datasheet

Installation Instructions