G6100LCS+EVX120-3

$2,388.87

Globe Valve,4",2 Way,170Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions