G6125C-250+EVB24-3

$2,331.57

Globe Valve,5",2 Way,263Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions