G6125C+EVB24-3

$2,214.83

Globe Valve,5",2 Way,263Cv,w/ Non-Spring,24V,Floating

Datasheet

Installation Instructions