G6125CS+EVX120-3

$3,085.04

Globe Valve,5",2 Way,263Cv,w/ Non-Spring,120V,Floating Point

Datasheet

Installation Instructions